Onderhoud en diagnose


Wij beantwoorden hier uw meest gestelde technische vragen...


Batterijen : ik moet de batterijen van mijn installatie vervangen. Welk type en hoeveel batterijen zijn nodig?

Voor de alarmcentrale : DIAG90 of DIAG91AGB: 3 alkalinebatterijen LR20-1,5V
Voor de telefoonkiezer : DIAG52AAX: 2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V
Voor de telefoonkiezer : DIAG53AAX: 2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V + 1 lithiumbatterij 908-21X
Voor de externe sirene : DIAG50AAX: 4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V
Voor de detectoren (opening, glasbreuk, beweging, rolluik…) : 2 alkalinebatterijen LR03 – 1,5V
Voor het toetsenbord met badgelezer : DIAG45ACX: 4 alkalinebatterijen LR03 – 1,5V
Voor de afstandsbedieningen : DIAG41ACK en DIAG42ACK : 2 lithiumbatterijen 3V, type CR2016Mijn telefoonkiezer belt mijn correspondenten op zonder een inschakeling van de sirenes. Het zendt een storingsbericht (voeding, radioverbinding).

Raadpleeg het incidentenjournaal van de centrale om de oorzaak van de oproep te kennen. Druk hiervoor op het toetsenbord : Hoofdtoegangscode #10##
1 voor volgend incident
2 voor herhaling van het incident, 0 om te beëindigen.
Het gaat om een inschakeling in zelfbeveiliging, bij een waarschuwing, een gebeurtenis of andere.
U kunt het incidentenjournaal ook raadplegen door een UIT-commando te sturen, u hoort een vocaal bericht dat u de reden voor het activeren van de alarm meldt.Mijn systeem treedt in werking wanneer het uitgeschakeld is. Hoe komt dat?

Raadpleeg het incidentenjournaal van de centrale om de oorzaak van de oproep te kennen. Druk hiervoor op het toetsenbord : Hoofdtoegangscode #10##
1 voor volgend incident
2 voor herhaling van het incident, 0 om te beëindigen.
Het gaat om een inschakeling in zelfbeveiliging, bij een waarschuwing, een gebeurtenis of andere.
U kunt het incidentenjournaal ook raadplegen door een UIT-commando te sturen, u hoort een vocaal bericht dat u de reden voor het activeren van de alarm meldt.

 


Ik ben de code van mijn alarm verloren. Hoe kan ik de code van mijn centrale veranderen? 

Wijziging van de code van de centrale DIAG90 of DIAG91AGB:
De batterijen moeten uit de centrale worden verwijderd, hierdoor gaat de buitensirene ingeschakeld worden (er is geen andere oplossing). Nadat u de batterijen uit de centrale heeft gehaald, wacht u 10 seconden en plaatst u ze terug. U hoort het bericht "installatiemodus".
Opmerking: als de code 6 cijfers was, is de nieuwe code 6 keer nul, idem voor codes van 4 of 5 cijfers.Ik ben de code van mijn alarm verloren. Hoe kan ik de code van het toetsenbord DIAG45ACK veranderen?

Het lampje van de bewegingsmelder blijft knipperen, wat is de reden?

1. Ofwel is de detector niet op de sokkel bevestigd. Schroef de detector correct op zijn sokkel.
2. Ofwel is de zelfbeveiligingspin niet gemonteerd of komt deze niet overeen met het montagetype.
  Plaats de zelfbeveiligingspin die overeenkomt met het type montage en controleer de installatie van de detector op de muur.De centrale meldt "zelfbeveiligingsstoring centrale" bij ontvangst van een Aan of Uit opdracht.

De zelfbeveiligingspin aan de achterkant van de centrale is niet correct geactiveerd.
Controleer :
1. Of de centrale correct op het montageoppervlak is geschroefd
2. De aanwezigheid van de zelfbeveiligende sluitring

 

Wanneer ik mijn centrale wil aanzetten met een start-commando, meldt mijn centrale “een uitgang open of een storing”, maar niet de start van het systeem. Waarom?

De blokkering van het opstarten van het systeem is actief wanneer de centrale de fabriek verlaat.


Wilt u deze optie op de centrale desactiveren?

Zet de centrale in installatiemodus, geeft uw code in gevolgd door #3##
Kies dan altijd op het toetsenbord van de centrale  *45*0**


De batterijen van mijn centrale zijn vervangen, maar deze blijft "bip, spanningsstoring centrale" signaleren”.

Dit betekent dat het geheugen van de centrale niet wordt gewist, verwijder alle batterijen van de centrale gedurende 2 minuten en plaats ze terug. Programmeer de datum en tijd opnieuw en keer terug naar gebruiksmodus.Is het bij het vervangen van de batterijen van een product nodig om het leren en programmeren opnieuw uit te voeren?

Non. L’ap­pren­tis­sage et les pro­gram­ma­tions sont sau­ve­gar­dés en cas de chan­ge­ment de piles.Mijn centrale “bipt” elk uur tussen 8.00 en 20.00 uur

De centrale signaleert een batterijstoring, een storing in de telefoontransmissiemodule of de onbeschikbaarheid van een radioverbinding met een detector.
Raadpleeg het gebeurtenislogboek door een stopcommando (UIT) te sturen.Detectoren : Hoe vervang ik een bestaande defecte detector door een nieuwe?

1. Zet uw alarmcentrale in installatiemodus (voer uw code in gevolgd door # 3 ##)
2. Verwijder de defecte detector uit uw installatie (zie aanvullende handleiding code 194)
3. Leer de nieuwe detector aan op uw centrale
Al deze informatie is opgenomen in de aanvullende handleiding voor uw Diagral alarmsysteem.Batterijen : ik moet de batterijen van uw Diagral systeem vervangen.

Wanneer een batterijstoring optreedt, zal de centrale na een besturing het bericht “spanningsstoring toestel n°” geven.

Hierdoor kunt u de batterijen van uw alarmsysteem vervangen en vermijden dat alle alarmtoestellen in werking treden; om zo de rust van uw buurt te vrijwaren. Het is aanbevolen de volledige procedure te lezen alvorens over te gaan tot de manipulaties.
1. Schakel het systeem uit.
2. Indien u over een toetsenbord beschikt, gebruik het dan voor de stap 3; zo niet haal het deksel van de centrale weg om toegang te krijgen toe het programmeringstoetsenbord.
3. Zet het systeem in installatiemodus door op het besturingstoetsenbord of op het toetsenbord van de centrale het volgende te drukken : Hoofdtoegangscode #3##

De centrale bevestigt vocaal de overgang naar installatiemodus via het bericht “bip, datum, uur, installatiemodus”"
4. Trek de telefoondraad van de telefoonkiezer uit de muurstekker.
5. Haal de batterijen uit de telefoonkiezer (2 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V)

De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.

6. Demonteer de externe sirene (en alle andere bijkomende sirenes) en neem alle batterijen weg (4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V). De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.

7. Demonteer de centrale en haal alle batterijen weg (3 alkalinebatterijen LR20-1,5V)

De nieuwe batterijen nog niet plaatsen.

8. Demonteer elke detector en haal de batterijen weg. Bevestig na 5 minuten elke detector met de nieuwe batterijen (2 alkalinebatterijen LR03- 1,5V) terug op zijn plaats.

Verifieer of het rode controlelampje van de detector bij elke druk op de testtoets brandt.

9. Vervang de batterijen van uw afstandsbedieningen (2 lithiumbatterijen type CR2016)

10. Demonteer het toetsenbord, haal de lege batterijen weg, druk op een toets van het toetsenbord om de batterijstoring op te heffen en om over te gaan tot de batterijvervanging.

11. Steek de nieuwe batterijen in de externe sirenes (4 alkalinebatterijen LR20 – 1,5V) en bevestig ze terug op hun plaats.

12. Plaats de nieuwe batterijen in de telefoonkiezer (2 alkalinebatterijen LR20-1,5V). Steek de telefoonkabe terug in het stopcontact.

13. Plaats de nieuwe batterijen in de centrale (3 alkalinebatterijen LR20-1,5V) en zet de centrale terug op haar plaats (het deksel niet terugplaatsen). 
Herprogrammeer de datum en het uur. Geen enkele andere herprogrammering is nodig.

Zet het systeem in gebruiksmodus en druk het volgende op het toetsenbord van de centrale : hoofdtoegangscode#1##

De centrale bevestigt vocaal de overgang naar de gebruiksmodus via het bericht “bip, uit”.

Plaats het deksel op de centrale.

14. Realiseer een algemene werkingstest: schakel de centrale in, verlaat alle beveiligde ruimtes gedurende minstens 2 min., loop voorbij een detector en constateer de inschakeling van de alarmtoestellen.

 

 


Afzonderlijke afstandsbediening DIAG53AAX of DIAG54AAX
Gesprekken worden niet meer doorgegeven, de zender geeft een geblokkeerde SIM-kaart aan, maar wanneer de kaart in een mobiele telefoon wordt geplaatst, werkt de kaart.

Voordat u met een van deze procedures begint, moet u uw telefoon en zender in de installatiemodus zetten.
1. Controleer of de contactpunten de SIM-kaart raken (er is zeker een slecht contact): herplaats ze op de juiste manier of reinig de contacten op de SIM-kaart.
2. Opgelet : Deze procedure voor de kiezer DIAG53AAX of DIAG54AAX zal ook de codes op uw telefoonkiezer resetten naar de standaardwaarden 0000 en 1111. De Pin- en Puk-codes op uw Sim-kaart moeten opnieuw worden geprogrammeerd en u moet uw kiezer opnieuw configureren, evenals het aanleren ervan op de centrale.

Als u de mogelijkheid heeft om opnieuw naar de programmeermodus van de kiezer te gaan, volg dan de informatie op pagina 6 van de handleiding voor een "fabrieksreset». Als dit niet mogelijk is, volg dan de onderstaande procedure :

Hiervoor is het noodzakelijk om de twee hoofdvoedingsbronnen (LR20-batterijen of netadapter) en de secundaire (oplaadbare batterij onder de SIM-kaartsleuf rechts) los te koppelen.

Druk vervolgens herhaaldelijk en gelijkmatig op de * en # toetsen terwijl u opnieuw de twee voedingsbronnen aansluit totdat de kiezer een lange pieptoon geeft en laat dan de * en # toetsen weer los.

Het is dan nodig om naast de toegangscode ook de pincode en de datum- en tijdwaarden van de telefoonkiezer opnieuw te programmeren.

Als geen van deze oplossingen het probleem oplost, is de telefoonkiezer defect en moet deze worden vervangen.Afzonderlijke telefoonkiezer DIAG53AAX of DIAG54AAX.
Kan dit type kiezer geplaatst worden op een DIAG90AGB?

Ja, de kiezers DIAG52AAX, DIAG53AAX en DIAG54AAX kunnen geplaatst worden op zowel een centrale DIAG90AGB als DIAG91AGBAfzonderlijke telefoonkiezer DIAG53AAX of DIAG54AAX.
Geheugenverlies telefoonkiezer of bericht dat spanningsprobleem aangeeft?

1. Als de kiezer aangesloten is op een 230V-voeding, controleer dan of het stopcontact goed is aangesloten.

2. Als de kiezer gevoed wordt met LR20-batterijen, vervang dan de batterijen.
3. Opgelet : er zit ook een reservebatterij in de kiezer, of deze nu is aangesloten op een 230V-voeding of op LR20-batterijen. Deze batterij moet in het algemeen om de 5 jaar worden vervangen (batterijreferentie 908-21X).Besturingen : Ik geef een besturing in op het aparte toetsenbord DIAG45ACK van mijn centrale maar er gebeurt niets?

Als het om een nieuwe installatie gaat, controleer dan of het toetsenbord op de centrale is aangeleerd.

Hiervoor moet u uw centrale in de installatiemodus zetten door de alarmcode in te toetsen op het toetsenbord van de centrale gevolgd door # 3 # #.

Als het toetsenbord DIAG45ACK nieuw is en de code nog steeds 0000 is, typ dan deze code, gevolgd door # 3 # #, dan moet het toetsenbord u antwoorden in de installatiemodus.

Typ vervolgens op de centrale * # en druk onmiddellijk daarna op de uit-toets van het kleine toetsenbord totdat u de centrale de boodschap "besturing n°" hoort geven.

Als er tijdens de procedure geen indicatielampje gaat branden en u geen bericht hebt gehoord, moet u controleren of uw batterijen correct geplaatst zijn of nog opgeladen zijn.

Als uw toetsenbord in het verleden heeft gewerkt maar niet meer reageert op uw commando's, moet u controleren of het indicatielampje gaat branden wanneer u uw code invoert. Zo niet, controleer dan of uw batterijen nog opgeladen zijn.Besturingen : Mijn afstandsbediening werkt niet meer, wat moet ik doen? 

Is er een schuifregelaar aan de rechterkant van uw afstandsbediening DIAG42ACK heeft? Zo ja, controleer dan of deze in de juiste stand staat volgens de besturing die u naar uw centrale wilt sturen.

Als u een afstandsbediening met 4 functies DIAG41ACK hebt, moet u de batterijen van de afstandsbediening controleren.

Als het in beide gevallen nog steeds niet werkt, controleer dan of het aanleren van uw afstandsbediening op uw centrale nog steeds werkt : Zet de centrale in installatiemodus, druk vervolgens op het toetsenbord van de centrale op * # en houd vervolgens onmiddellijk de Uit-knop van uw afstandsbediening 8 seconden ingedrukt (uw centrale zal het aanleren van de afstandsbediening bevestigen).

Als het dan nog niet werkt, is de afstandsbediening defect.Samenvatting van de parameters van de cen­trale